Lista Jednostek

 
Jednostki Organizacyjne Podległe Gminie Raczki
NAZWA GMINY Raczki
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
RODZAJ Jednostki Organizacyjne Gminy
Podstawa Prawna

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112,    poz. 1198 ) – oraz jej delegacja techniczna w formie Rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia  2007 r. w   sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 10, poz. 68)

1. Gimnazjum w Raczkach
2. Szkoła Podstawowa w Raczkach
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach
5. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach
7. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:28:37.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-06-12 08:28:37
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl